İsim-Soyisim Değiştirme Davası

Ad, tüzel yahut gerçek kişiyi toplumdaki diğer kişilerden ayıran ve onu tanıtmaya yarayan işarettir. Ad aynı zamanda bir kimseyi diğerlerinden ayırmak yoluyla “belirtici” bir işleve ve toplum açısından da “düzenleyici” bir işleve sahip olduğundan hukuk düzeni tarafından korunmuştur. Bu sebeptendir ki ad, Türk Medeni Kanununda ve özel kanunlarda düzenlenmiştir. Medeni Kanun uyarınca ad, mutlak bir …

İsim-Soyisim Değiştirme Davası Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Günümüz mahkeme yoğunlukları düşünüldüğünde çekişmeli boşanma davalarının çözümlenme ve uygulanabilir bir karar elde etmek konusunda çok uzun zaman aldığı bir gerçektir. Tarafların yıllarca yıpranıp, tüm aile sırlarının bir mahkeme dosyası ile ortaya serildiği ve özellikle dosyada çocukların velayeti söz konusu ise çocukların da en az taraflar kadar psikolojik olarak etkilendiği bir gerçektir. Bu nedenle eşler …

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? Devamı »

Aile Hukuku Kapsamında Mal Rejimi Sözleşmeleri

Türk Medeni Kanunu’nun 202.maddesi gereğince eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması esastır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel malları kapsamaktadır. Edinilmiş mal, her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte eşler arasında evlilik öncesinde veya sonrasında mal rejiminin seçilmesi, sona erdirilmesi ya …

Aile Hukuku Kapsamında Mal Rejimi Sözleşmeleri Devamı »

Aile İkamet İzni

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; a) Yabancı eşine, b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir …

Aile İkamet İzni Devamı »

Kısa Dönem İkamet İzni

Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir. a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler e) Turizm amaçlı kalacaklar f) Kamu sağlığına tehdit …

Kısa Dönem İkamet İzni Devamı »

Yabancılar İçin İkamet İzni

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış …

Yabancılar İçin İkamet İzni Devamı »

İşçi Hangi Durumlarda İş Akdini Haklı Sebeple Derhal Feshedebilir?

Her sözleşme gibi iş sözleşmeleri de işçi ya da işveren tarafından feshedilebilir. Buradaki önemli soru yapılan fesih işleminin işçi ya da işveren açısından haklı veya geçerli bir sebebe dayanıp dayanmamasıdır. Bu sorunun cevabındaki önemli ayrıntı ise işçinin işçilik haklarına hangi şartlar dâhilinde söz konusu olacağıdır. İş sözleşmesi işveren tarafından haklı olarak feshedilebileceği gibi işçi tarafından …

İşçi Hangi Durumlarda İş Akdini Haklı Sebeple Derhal Feshedebilir? Devamı »

Trafik İdari Para Cezasına İtiraz – Trafik Cezasına İtiraz Örnek Dilekçesi

Hakkında trafik cezası kesilen kişi, cezanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren cezanın kesildiği yer sulh ceza hakimliğine on beş (15) gün içerisinde itiraz edebilir. Yapılan bu itiraz duruşma açılmaksızın dosya üzerinde değerlendirme yapılarak ilgili sulh ceza hakimliği tarafından karara bağlanmaktadır. Trafik idari para cezasına ilişkin olarak yapılacak olan itirazların geçerli ve makul bir sebebe dayanması …

Trafik İdari Para Cezasına İtiraz – Trafik Cezasına İtiraz Örnek Dilekçesi Devamı »

2022 Yılı İl Ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Ve Tüketici Mahkemelerine Başvuru Parasal Sınırları Resmi Gazetede Yayımlandı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16.12.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuru için parasal sınırlar belirlendi. 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; 280 (onbinikiyüzseksen) …

2022 Yılı İl Ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Ve Tüketici Mahkemelerine Başvuru Parasal Sınırları Resmi Gazetede Yayımlandı Devamı »

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARININ VE BUNLARA İLİŞİKİN VERİLERİN İŞLENMESİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU DUYURUSU YAPILMIŞTIR. Covid-19 aşı bilgisi ve PCR testi sonuçlarına ilişkin verilerin, kamu sağlığının korunmasının sağlanması amacıyla işyerleri de dahil olmak üzere insanların toplu olarak bulundukları alanlarda işlenmesi zorunlu hale …

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Devamı »