Trafik İdari Para Cezasına İtiraz – Trafik Cezasına İtiraz Örnek Dilekçesi

Hakkında trafik cezası kesilen kişi, cezanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren cezanın kesildiği yer sulh ceza hakimliğine on beş (15) gün içerisinde itiraz edebilir.

Yapılan bu itiraz duruşma açılmaksızın dosya üzerinde değerlendirme yapılarak ilgili sulh ceza hakimliği tarafından karara bağlanmaktadır.

Trafik idari para cezasına ilişkin olarak yapılacak olan itirazların geçerli ve makul bir sebebe dayanması önemlidir. Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet olarak değerlendirilmiş olan somut olaya ilişkin itirazların varsa delilleri ile beraber dilekçenin ekinde sunulması yapılacak olan değerlendirmenin olumlu sonuçlanmasında fayda sağlayacaktır.

Hakkında trafik cezası kesilmiş olanların bu itirazı yapacak olsalar dahi trafik ceza tutarını ödemeleri tavsiyemizdir. İtiraz süresi ile trafik cezalarının erken ödemesinde yapılan %25 indirim süresi aynı olduğundan (15 gün) itirazın olumsuz sonuçlanması halinde bu indirimden faydalanmak mümkün olmayacağı gibi gecikme faizinin hesaplanması da söz konusu olacaktır. İtiraz yapılırken ödemenin yapılması bu sebeple önemlidir. Yapılan ödemenin dekontunun dilekçenin ekinde sunularak sulh ceza hakimliğinden verilen trafik idari para cezası karar tutanağının iptali ve ödenen ceza bedelinin iadesi talep edilebilir.

Elekronik imza ya da mobil imza kullancısı olanlar itirazlarını Vatandaş UYAP Portalı üzerinden başvuru yaparak ya da ıslak imzalı itiraz dilekçesini elden ilgili adliyede bulunan tevzi bürolarından da nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilmek üzere sunabilir.

Hak kaybı yaşamamak ve usul işlemlerinde hata yapmamak için bir avukata danışarak ve hukuki destek alarak başvuru yapmak sonucun olumlu olması için önemlidir.

 

ÖRNEK DİLEKÇE

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN      : XXXXX

VEKİLİ                   :Av. Hatice Deniz GÖKGÖZ & Av. Elif SAĞLAMDEMİR & Av. Sümeyye YILDIRIM

 

CEZAYI DÜZENLEYEN

KURUM                :XXX Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

 

KONU                   :XXX adına kayıtlı XXXX plakalı araç hakkında düzenlenen XXXX tarihli XX seri numaralı XXXXXX sayılı trafik cezasına karşı itirazımızdır.

 

AÇIKLAMALAR  :

XXXXXX

KONUYA İLİŞKİN İTİRAZLAR

HUKUKİ SEBEPLER           : 6047 s. Karayolları Trafik Kanunu ve her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER                              :

  1. XXX adına kayıtlı XXXX plakalı araç hakkında düzenlenen XXXX tarihli XX seri numaralı XXXXXX sayılı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı
  2. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı
  3. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı doğrultusunda yapılmış olan ödemenin dekontu
  4. Kamera kayıtları
  5. Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda izah edilen ve sayın hakimliğinizce re’sen gözetilecek tüm sebeplerle;

XXXX adına kayıtlı XXXX plakalı araç hakkında düzenlenen trafik ceza tutanağının iptaline, XXX tarihli XXX seri numaralı XXXXX sayılı trafik idari para cezasının iadesine  ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ediyorum. TARİH

 

İMZA