Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARININ VE BUNLARA İLİŞİKİN VERİLERİN İŞLENMESİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU DUYURUSU YAPILMIŞTIR. Covid-19 aşı bilgisi ve PCR testi sonuçlarına ilişkin verilerin, kamu sağlığının korunmasının sağlanması amacıyla işyerleri de dahil olmak üzere insanların toplu olarak bulundukları alanlarda işlenmesi zorunlu hale …

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Devamı »