Ay: Mart 2021

Haksız Fiil Sebebiyle Gelecekte Yapılacak Masrafın Tazmini

Haksız fiil sebebiyle uğranılan zararın tazmini mümkündür. Genellikle bu zararın ilam yoluyla karşılanması için haksız fiile uğrayan mağdurun maddi varlığında yaşanan eksiklik maddi tazminat talebine konu edilerek yetkili ve görevli mahkemesinden talep edilir. Her ne kadar mahkemeler zararı karşılamak için yapılan giderlerle ilgili yazılı delil arasalar da bazı zararlara ilişkin tazminatların henüz masraf yapmadan da …

Haksız Fiil Sebebiyle Gelecekte Yapılacak Masrafın Tazmini Devamı »

Vasi Ataması Nasıl Yapılır?

Vesayeti gerektiren haller temel olarak küçüklük ve kısıtlılık halidir. Küçüklükten kasıt velayet altında bulunmayan ergin kişilerdir. Kısıtlılık ise kanunda tek tek sayılmış hallerde ortaya çıkar Numerus clauses ilkesi gereğince yasada sayılmayan hallerde kısıtlılığın ortaya çıktığı iddia edilemez. Kısıtlılık halleri ise yasada dört temel başlık halinde düzenlenmiştir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu …

Vasi Ataması Nasıl Yapılır? Devamı »

Verbis’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve halen tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgını sebebiyle tüm sektörlerde yaşanan global zorluklar Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafından dikkate alınarak Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)’ne kayıt için öngörülen son tarihler yeniden değerlendirilmiş ve uzatılmasına karar verilmiştir. VERBİS kayıt zorunluluğu olan tüm veri sorumluları için zorunlu kayıt …

Verbis’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı Devamı »

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin bir sonucu olarak son bir yıldır yaygın olarak uygulanan ve günümüzde iş dünyasının bir parçası haline gelen Uzaktan Çalışma’ya ilişkin hazırlanan yönetmelik, 10.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   10.03.2021 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı …

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Devamı »

İşten Çıkarma Yasağı 17 Mart 2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süreyle Uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için alınan önlemler kapsamında 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. Madde ile 17.04.2020 tarihinden beri devam eden işten çıkarma yasağı, 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. 4857 sayılı …

İşten Çıkarma Yasağı 17 Mart 2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süreyle Uzatıldı Devamı »

Savunma Hakkı Kapsamında Cevap Dilekçesi

Hukuk yargılamalarında davalıya savunma hakkı verilmeden hüküm verilemez. Anayasa 36. Maddede koruma altına alınmış olan Adil Yargılanma Hakkı çerçevesinde hakkında dava açılmış herkesin kendini savunma ve iddia edilen vakıalara karşı kendi vakıalarını ileri sürme hakkı vardır. Dava dilekçesinin tebliğ edilmesinin amacı davalının hakkında açılan davadan haberdar olmasının sağlanmasıdır. Cevap dilekçesi yargılama sürecinde davalının en büyük …

Savunma Hakkı Kapsamında Cevap Dilekçesi Devamı »