Güncel Hukuki Gelişmeler

2022 Yılı İl Ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Ve Tüketici Mahkemelerine Başvuru Parasal Sınırları Resmi Gazetede Yayımlandı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16.12.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuru için parasal sınırlar belirlendi. 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; 280 (onbinikiyüzseksen) …

2022 Yılı İl Ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Ve Tüketici Mahkemelerine Başvuru Parasal Sınırları Resmi Gazetede Yayımlandı Devamı »

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARININ VE BUNLARA İLİŞİKİN VERİLERİN İŞLENMESİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU DUYURUSU YAPILMIŞTIR. Covid-19 aşı bilgisi ve PCR testi sonuçlarına ilişkin verilerin, kamu sağlığının korunmasının sağlanması amacıyla işyerleri de dahil olmak üzere insanların toplu olarak bulundukları alanlarda işlenmesi zorunlu hale …

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Devamı »

Verbis’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve halen tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgını sebebiyle tüm sektörlerde yaşanan global zorluklar Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafından dikkate alınarak Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)’ne kayıt için öngörülen son tarihler yeniden değerlendirilmiş ve uzatılmasına karar verilmiştir. VERBİS kayıt zorunluluğu olan tüm veri sorumluları için zorunlu kayıt …

Verbis’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı Devamı »

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin bir sonucu olarak son bir yıldır yaygın olarak uygulanan ve günümüzde iş dünyasının bir parçası haline gelen Uzaktan Çalışma’ya ilişkin hazırlanan yönetmelik, 10.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   10.03.2021 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı …

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Devamı »

İşten Çıkarma Yasağı 17 Mart 2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süreyle Uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için alınan önlemler kapsamında 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. Madde ile 17.04.2020 tarihinden beri devam eden işten çıkarma yasağı, 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. 4857 sayılı …

İşten Çıkarma Yasağı 17 Mart 2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süreyle Uzatıldı Devamı »

COVID 19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Covid 19 nedeniyle zorlayıcı sebeplerden kaynaklanan Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar, 19 Şubat 2021 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa Çalışma Ödeneği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 15.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren Ek 2. Maddesi kapsamında uygulanmaktadır. Ancak küresel olarak yaşanmakta olan Covid 19 salgını nedeniyle aynı kanunun Geçici 23. …

COVID 19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır Devamı »

İşten Çıkarma Yasağı 17 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süreyle Uzatıldı

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için alınan önlemler kapsamında 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. Madde ile 17.04.2020 tarihinden beri devam eden işten çıkarma yasağı, 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.01.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Maddenin 4. Fıkrası Cumhurbaşkanı’na, söz …

İşten Çıkarma Yasağı 17 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süreyle Uzatıldı Devamı »