Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak en hassas alan olarak değerlendirdiğimiz Aile Hukuku alanında gizlilik ve sır saklama yükümlülüğümüz doğrultusunda müvekkillerimize, güvenilir ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak amacıyla hizmet vermekteyiz.

Bu alandaki yoğun çalışmalarımızı genç ve gelişmekte olan bilişim ve basın dünyasında devam ettirmekteyiz. Bilişim ve Basın Hukukuna ilişkin rekabet yasağı ve dijital olarak üretilen tüm eserlerin fikri hakları konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmekteyiz.

Yaygın olarak çalıştığımız özel hukuk perspektifinde müvekkillerimize karşılaşabilecekleri tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Müvekkillerimizin en küçük borç ilişkisinden en ayrıntılı borç ilişkisine kadar tüm uyuşmazlıklarına takip ettiğimiz güncel değişiklikler ve global gelişmeler çerçevesinde çözüm üreterek, güvenli hukuki ilişkiler kurmasına destek olmaya çalışıyoruz.

Gerek mağdur-katılan vekili gerek şüpheli-sanık müdafi olarak hukuki danışmanlık ve destek sağladığımız ceza dosyalarında, gizlilik ilkesine olan bağlılığımız doğrultusunda müvekkillerimizle karşılarına çıkabilecek tüm sonuçlara ilişkin şeffaf bilgi paylaşımı ile hizmet vermeyi ilke edinmiş bir kadro ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yetkin ve etkili çözümlerle fikri hak sahiplerinin hukuk sistemi içinde haklarını korumayı hem dava hem de dava dışı yöntemlerle korumak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Telif hakları ve kişilik haklarının bir bütün olarak değerlendirildiği ve her hak sahibine özel çalışmaların sürdürüldüğü Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Fikri Mülkiyet Hukuku alanında aktif olarak rol almaktadır.

Gayrimenkule ilişkin davaların birçok alt dala sahip ve karşı dava gerekleri fazla olan bir alan olmasından dolayı her aşamada gerekli incelemeleri ve irdelemeleri yaparak hareket etmekte ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkının korunmasına öncelik vermekteyiz. Bu sebeple de sözleşmelerin hazırlanması ile mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve revizyonu hususlarına önem ve öncelik vererek hak kayıplarının önüne geçme hedefi ile hareket etmekteyiz.

Konusunda uzman ve etkili çözümler üreten Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, gerek hukuki işlem başlatmak suretiyle gerek tarafların anlaşması ve uzlaşmasını sağlayarak alacaklıların alacaklarına kavuşmasını ve borçluların da borçlarından kurtulmasını sağlamak adına çalışmaktadır.

İş Hukuku alanı güncel, ulusal ve global alandaki dinamik yapısı sebebiyle sıkı takip gerektirir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak alanında uzman avukatlarla hem işçinin hem işverenin ortaya çıkan ve çıkması muhtemel tüm hukuki uyuşmazlıklarına etkin ve hızlı çözümler üretmek amacıyla hizmet verir.

Kamu Hukuku konusunda uzman kadromuzla müvekkillerimizin bu alanda ihtiyaç duydukları tüm iş ve işlemlerin yasaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak, gerekli hallerde bu işlemleri aktif olarak yerine getirmek için çalışıyoruz. Müvekkillerimize öncelikle geleceğe yönelik önlemler konusunda hizmet sunduğumuz gibi ortaya çıkan her türlü hukuki uyuşmazlık konusunda da hizmet vermekteyiz.

Temel olarak ticaret hukukunun içinde gibi görünse de kıymetli evraklarla ilgili özel hükümlerin birden fazla kanunda yer alması sebebiyle sınırları geniş ve uzmanlık isteyen özel bir alandır. Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku gibi alanlarda etkili olarak yer alan Kıymetli Evrak Hukuku konusunda Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu konusunda uzman kişilerle çalışmakta ve gerekli hallerde akademisyenlerden destek alarak bu alanda yaptığı çalışmaları başarıyla yürütmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak gerek kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin karşılaştığı sorunların çözümüne gerekse kişisel veri işleyen veri sorumlularının bu alandaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik etmekteyiz. Bu kapsamda müvekkillerimize bu alandaki hukuki düzenlemelerin uygulamasına yönelik pratik çözümler üreterek hizmet vermekteyiz.

Ölüm sonrası ortaya çıkan yasal sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında duygusal durumu elverişli olmayan ya da kendisini bu konuda yetkin hissetmeyen kişilerin profesyonel bir yardım alması gerekebilir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hukuki işlem gerektiren işlerin takibinin yanı sıra mirasın yönetilmesi, paylaştırılması gibi zaruri durumların yerine getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sağlık Hukuku genellikle hasta hakları olarak temellendirilmiş olmasına rağmen sağlık çalışanlarının tüm hak ve sorumluluklarını da düzenleyen bir alan olması sebebiyle geniş bir perspektife sahiptir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak katıldığımız eğitimler ve bir parçası olduğumuza inandığımız bu alanda dinamik olarak çalışmakta ve müvekkillerimiz olan hasta ve sağlık çalışanlarına hukuki tüm uyuşmazlıklarının çözümünde hizmet vermekteyiz.

Ülkemizde her konuda ve alanda sigorta yaptırmak mümkün olmasına rağmen bilgilendirme ve yönlendirmenin eksik olması sebebiyle gerçek ve tüzel kişiler sigorta hukuku ile ilgili sorunları çözmek konusunda etkin ve uzman yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bu konuda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda gerek kendi bünyesinde gerek kurumlar bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sözleşmelerin ana ve yan unsurlarının hukuki destek ile özellikle alanında uzman kişilerce hazırlanması hak kayıplarını önlemek için büyük öneme sahiptir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi hususlarında, sözleşme içeriğini dikkate alarak alanında uzman kadromuzla tarafların karşılıklı menfaatlerini korumak amacıyla hizmet vermekteyiz.

Küreselleşen dünyada ticaretin ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlıkların da buna bağlı olarak büyük oranda artması ile birlikte Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak güncel bilgiler ışığında müvekkillerimize ticari ilişkilerinin korunması ve sürdürülmesi için destek vermekte ve bu alanda karşılaşabilecekleri tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile hizmet vermekteyiz.

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34

Bize Ulaşın

Çalışma Alanlarımız

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak en hassas alan olarak değerlendirdiğimiz Aile Hukuku alanında gizlilik ve sır saklama yükümlülüğümüz doğrultusunda müvekkillerimize, güvenilir ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak amacıyla hizmet vermekteyiz.

Bu alandaki yoğun çalışmalarımızı genç ve gelişmekte olan bilişim ve basın dünyasında devam ettirmekteyiz. Bilişim ve Basın Hukukuna ilişkin rekabet yasağı ve dijital olarak üretilen tüm eserlerin fikri hakları konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmekteyiz.

Yaygın olarak çalıştığımız özel hukuk perspektifinde müvekkillerimize karşılaşabilecekleri tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Müvekkillerimizin en küçük borç ilişkisinden en ayrıntılı borç ilişkisine kadar tüm uyuşmazlıklarına takip ettiğimiz güncel değişiklikler ve global gelişmeler çerçevesinde çözüm üreterek, güvenli hukuki ilişkiler kurmasına destek olmaya çalışıyoruz.

Gerek mağdur-katılan vekili gerek şüpheli-sanık müdafi olarak hukuki danışmanlık ve destek sağladığımız ceza dosyalarında, gizlilik ilkesine olan bağlılığımız doğrultusunda müvekkillerimizle karşılarına çıkabilecek tüm sonuçlara ilişkin şeffaf bilgi paylaşımı ile hizmet vermeyi ilke edinmiş bir kadro ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yetkin ve etkili çözümlerle fikri hak sahiplerinin hukuk sistemi içinde haklarını korumayı hem dava hem de dava dışı yöntemlerle korumak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Telif hakları ve kişilik haklarının bir bütün olarak değerlendirildiği ve her hak sahibine özel çalışmaların sürdürüldüğü Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Fikri Mülkiyet Hukuku alanında aktif olarak rol almaktadır.

Gayrimenkule ilişkin davaların birçok alt dala sahip ve karşı dava gerekleri fazla olan bir alan olmasından dolayı her aşamada gerekli incelemeleri ve irdelemeleri yaparak hareket etmekte ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkının korunmasına öncelik vermekteyiz. Bu sebeple de sözleşmelerin hazırlanması ile mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve revizyonu hususlarına önem ve öncelik vererek hak kayıplarının önüne geçme hedefi ile hareket etmekteyiz.

Konusunda uzman ve etkili çözümler üreten Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, gerek hukuki işlem başlatmak suretiyle gerek tarafların anlaşması ve uzlaşmasını sağlayarak alacaklıların alacaklarına kavuşmasını ve borçluların da borçlarından kurtulmasını sağlamak adına çalışmaktadır.

İş Hukuku alanı güncel, ulusal ve global alandaki dinamik yapısı sebebiyle sıkı takip gerektirir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak alanında uzman avukatlarla hem işçinin hem işverenin ortaya çıkan ve çıkması muhtemel tüm hukuki uyuşmazlıklarına etkin ve hızlı çözümler üretmek amacıyla hizmet verir.

Kamu Hukuku konusunda uzman kadromuzla müvekkillerimizin bu alanda ihtiyaç duydukları tüm iş ve işlemlerin yasaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak, gerekli hallerde bu işlemleri aktif olarak yerine getirmek için çalışıyoruz. Müvekkillerimize öncelikle geleceğe yönelik önlemler konusunda hizmet sunduğumuz gibi ortaya çıkan her türlü hukuki uyuşmazlık konusunda da hizmet vermekteyiz.

Temel olarak ticaret hukukunun içinde gibi görünse de kıymetli evraklarla ilgili özel hükümlerin birden fazla kanunda yer alması sebebiyle sınırları geniş ve uzmanlık isteyen özel bir alandır. Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku gibi alanlarda etkili olarak yer alan Kıymetli Evrak Hukuku konusunda Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu konusunda uzman kişilerle çalışmakta ve gerekli hallerde akademisyenlerden destek alarak bu alanda yaptığı çalışmaları başarıyla yürütmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak gerek kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin karşılaştığı sorunların çözümüne gerekse kişisel veri işleyen veri sorumlularının bu alandaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik etmekteyiz. Bu kapsamda müvekkillerimize bu alandaki hukuki düzenlemelerin uygulamasına yönelik pratik çözümler üreterek hizmet vermekteyiz.

Ölüm sonrası ortaya çıkan yasal sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında duygusal durumu elverişli olmayan ya da kendisini bu konuda yetkin hissetmeyen kişilerin profesyonel bir yardım alması gerekebilir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hukuki işlem gerektiren işlerin takibinin yanı sıra mirasın yönetilmesi, paylaştırılması gibi zaruri durumların yerine getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sağlık Hukuku genellikle hasta hakları olarak temellendirilmiş olmasına rağmen sağlık çalışanlarının tüm hak ve sorumluluklarını da düzenleyen bir alan olması sebebiyle geniş bir perspektife sahiptir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak katıldığımız eğitimler ve bir parçası olduğumuza inandığımız bu alanda dinamik olarak çalışmakta ve müvekkillerimiz olan hasta ve sağlık çalışanlarına hukuki tüm uyuşmazlıklarının çözümünde hizmet vermekteyiz.

Ülkemizde her konuda ve alanda sigorta yaptırmak mümkün olmasına rağmen bilgilendirme ve yönlendirmenin eksik olması sebebiyle gerçek ve tüzel kişiler sigorta hukuku ile ilgili sorunları çözmek konusunda etkin ve uzman yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bu konuda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda gerek kendi bünyesinde gerek kurumlar bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sözleşmelerin ana ve yan unsurlarının hukuki destek ile özellikle alanında uzman kişilerce hazırlanması hak kayıplarını önlemek için büyük öneme sahiptir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi hususlarında, sözleşme içeriğini dikkate alarak alanında uzman kadromuzla tarafların karşılıklı menfaatlerini korumak amacıyla hizmet vermekteyiz.

Küreselleşen dünyada ticaretin ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlıkların da buna bağlı olarak büyük oranda artması ile birlikte Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak güncel bilgiler ışığında müvekkillerimize ticari ilişkilerinin korunması ve sürdürülmesi için destek vermekte ve bu alanda karşılaşabilecekleri tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile hizmet vermekteyiz.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34