Yabancılar İçin İkamet İzni

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.

İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kalış amacına bağlı olarak ikamet izni çeşitleri aşağıdaki gibidir.

İkamet İzni Çeşitleri

  1. Kısa dönem ikamet izni
  2. Aile ikamet izni
  3. Öğrenci ikamet izni
  4. Uzun dönem ikamet izni
  5. İnsani ikamet izni
  6. İnsan ticareti mağduru ikamet izni

İkamet İzinlerinin Uzatılması 

Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir. Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır.

İkamet İzni Geçiş Başvurusu

Yabancının Türkiye’de kalış amacı değiştiğinde ikamet geçiş başvurusu yapması gerekir. Bir başka örnekte ise Türkiye’de aile ikamet izni ile kalan yabancı, evlilik birliğinin sona ermesi halinde kısa dönem ikamet izni başvurusu yapabilmektedir. Ya da aile ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan çocuğun bu sürede 18 yaşını doldurarak ergin olması durumunda kısa dönem ikamet izni başvurusu yapabilmektedir. Bu gibi durumlarda geçiş başvurusu ile ikamet izninin devamı sağlanabilir.

Sizler de Türkiye’de ikamet izni ilk başvuru, uzatma başvurusu veya geçiş başvurusu yapmak istiyor ve bu hususta destek almak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.