Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Günümüz mahkeme yoğunlukları düşünüldüğünde çekişmeli boşanma davalarının çözümlenme ve uygulanabilir bir karar elde etmek konusunda çok uzun zaman aldığı bir gerçektir. Tarafların yıllarca yıpranıp, tüm aile sırlarının bir mahkeme dosyası ile ortaya serildiği ve özellikle dosyada çocukların velayeti söz konusu ise çocukların da en az taraflar kadar psikolojik olarak etkilendiği bir gerçektir. Bu nedenle eşler arasında makul bir ölçüde anlaşma sağlanması mümkün ise çoğunlukla boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleşmesi tavsiye edilir. Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanacak protokolün boşanmanın tüm sonuçlarını içerir bir mahiyeti olması gerekir. Bu kapsamda eşlerin bir boşanma davası çekişmeli olarak görülürse mahkemenin karar verme yükümlülüğü olan tüm hususlarda anlaşma sağlaması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolünün bir diğer önemi ise eşlerin gelecekte birbirlerine dava açmasının önüne geçerek kesin ve kalıcı bir çözüm üretebilme kabiliyetidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Anlaşma protokolünün içerdiği her maddenin geleceğe yönelik olarak açık ve uygulanabilir olması gerekir. Bu konular dikkate alınmadan hazırlanmış olan bir anlaşmalı boşanma protokolü gelecekte birden fazla dava açılmasına sebebiyet verebilir. Her konuda anlaşma sağlanmış olsa dahi anlaşmalı boşanma protokolü doğru hazırlanmaz ise eşlerin ileride birbirlerine açacakları davaların önü kesilmemiş olur. Belirtmek gerekir ki bir boşanmanın anlaşmalı olarak sona ermesi söz konusu olduğunda mahkemeler protokolü kararın eki olarak kabul ederken yalnızca maddelerin hukuka uygunluklarını denetler. Kamu hukukunun alanına girmeyen konularda tarafların iradelerini ortaya koymuş olması sebebiyle mahkeme, protokolde yer alan maddelerin gelecekte bir dava konusu olup olmadığını incelemez. Bu sebepledir ki; anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması konusunda mutlaka bir hukuki destek alınması gereklidir. Anlaşmalı boşanma davalarında sıklıkla eşlerin protokolü birlikte hazırladıkları ve anlaşmalı boşanma protokolünün kesin ve kalıcı bir çözüm üretme fonksiyonundan uzaklaştığı görülmektedir. Boşanma aşamasında hukuki destek almayı maddi sebeplerle doğru bulmayan taraflar hazırladıkları eksik anlaşmalı boşanma protokolleri sebebiyle gelecekte birden fazla davanın tarafı olmakta ve bu davaların tüm maddi yükünü taşımak zorunda kalmaktadır. Tek seferde gerçek ve kalıcı bir çözüm üretmek için bir avukat desteğine başvurulması ileride doğabilecek maddi ve manevi yükü ağır pek çok sürecin önüne geçmektedir.

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak alanında uzman ve yetkin avukatlarla anlaşmalı olarak boşanmak isteyen taraflara 2017’den beri hizmet vermekteyiz

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

BOŞANMA PROTOKOLÜ

 TARAF 1         :XXXX

VEKİLLERİ     :Av. Hatice Deniz GÖKGÖZ&Av.Elif SAĞLAMDEMİR&Av.Sümeyye YILDIRIM

TARAF 2         :XXXX

Yukarıda kimlik numaraları ile isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile evlilik birliğini sona erdirerek boşanma halini, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, XXX tarihinde imzalayarak, XXX Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde sunacak şekilde karşılıklı imza ve tanzim etmişlerdir.

HÜKÜMLER    :

  1. BOŞANMA HUSUSU:

Taraflar XXX tarihinde başlayan evliliklerini anlaşmalı şekilde sona erdirmek konusunda anlaşmış, boşanmanın ortaya çıkaracağı tüm sonuçlar üzerinde mutabık kalmışlar ve evlilik birliğini sona erdirmeyi kabul etmişlerdir.

  1. NAFAKA VE TAZMİNAT TALEBİ:

XXX (TARAFLARIN VE VARSA ÇOCUKLARIN NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSLARI)

  1. MADDİ KONULAR:

XXX (TAŞINMAZ TAŞINIR HER TÜRLÜ MADDİ DEĞERİ OLAN HUSUSLAR)

  1. VELAYET VE ŞAHSİ MÜNASEBET KONUSU:

XXX( VARSA MÜŞTEREK ÇOCUK VEYA ÇOCUKLARIN VELAYETİ KENDİSİNDE OLMAYAN TARAF İLE KİŞİSEL İLİŞKİNİN KURULMASI HUSUSU)

  1. EĞİTİM MASRAFLARI VE HARCAMALAR KONUSU:

XXX (VARSA ÇOCUK VEYA ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFLARI VE TÜM HARCAMALARINA YÖNELİK TARAFLARIN SORUMLULUKLARI HUSUSU)

  1. MAHKEME MASRAFLARI:

XXX (TARAFLARIN MAHKEME MASRAFLARI VE DOSYADA AVUKAT TEMSİLİ SÖZ KONUSU İSE VEKALET ÜCRETİ HUSUSU)

SONUÇ           :

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda taraflar karşılıklı olarak anlaşmış ve işbu protokol anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin eki olmak üzere, biri XXX, biri XXX ve biri mahkemeye sunulmak üzere üç nüsha halinde XXX tarihinde karşılıklı olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

 

TARAF 1                                 TARAF 2                        VEKİLLERİ