KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri Olan Kişiye Ait Sağlık Verileri

Veri Sorumluları Sicili ve Yükümlülükler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişilerin sağlık verilerinin özel nitelikli kişisel veri olduğu hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda kişisel sağlık verisi işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği veri …

KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri Olan Kişiye Ait Sağlık Verileri Devamı »