Ay: Şubat 2021

Yargılama Sürecinde Kesin Sürelerin Önemi

Hukuk yargılamalarında hakimin karar verirken kendi fikri ve vicdanı ile karar verme serbestisi yoktur. Bu davalarda hakim önündeki iddia, talep ve delillere bakarak karar vermek zorundadır. Her ne kadar bazı özel hallerde kanunun tanıdığı sınırlar çerçevesinde hakimlerin re’sen karar alma ve müdahale etme yetkisi olsa da bu yetkilerin kullanım alanları oldukça sınırlıdır. Hakimler hukuk yargılamalarında …

Yargılama Sürecinde Kesin Sürelerin Önemi Devamı »

COVID 19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Covid 19 nedeniyle zorlayıcı sebeplerden kaynaklanan Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar, 19 Şubat 2021 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa Çalışma Ödeneği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 15.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren Ek 2. Maddesi kapsamında uygulanmaktadır. Ancak küresel olarak yaşanmakta olan Covid 19 salgını nedeniyle aynı kanunun Geçici 23. …

COVID 19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır Devamı »

Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan Davalarda Teslim Etme Yükümlülüğü

Ticaret mahkemelerinde açılan davalarda tanıkla ispat istisnai durumlar dışında mümkün olmadığından böyle bir dava açacak olan tacirin bazı yazılı delilleri elinde bulundurması zaruridir. Ticari alımdan kaynaklanan borç sebebiyle açılmış olan itirazın iptali dahil tüm davalarda mahkemeye sunulan delillerin davacının iddia ettiği borçları ispat eden yazılı deliller olması gerekir. Her şeyden önce tabii ki alacağı ispata …

Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan Davalarda Teslim Etme Yükümlülüğü Devamı »

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kavramı, hukuk dünyamıza ilk kez 15.07.2015 tarihinde yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23’üncü maddesi ile suça sürüklenen çocuklar bakımından kabul edilmiş, sonrasında yapılan yasal değişiklikler ve Yargıtay içtihatları ile hukuk sistemimizde güçlü bir yer edinmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, şartların …

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Devamı »

Çocukların Kişisel Verileri ve Özel Hayatı

Kişisel veri tanımlanmış ya da tanımlanabilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir. Bu veriler yetişkinlere ait olduğu kadar çocuklara da ait olabilir. Bu sebeple çocuğa ait her türlü bilgi çocuğun kişisel verisidir. Çocukların reşit olmamaları kişisel haklara sahip olmadıkları anlamına gelmez. Çocuğun adı, soyadı, yaşı, görünüşü, doğum tarihi, yaşadığı ya da bulunduğu konum, sesi gibi …

Çocukların Kişisel Verileri ve Özel Hayatı Devamı »