Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Güvenilir. Şeffaf. Çözüm Odaklı.

2017’den Beri Yanınızda​

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 2017 yılında kurulduğu günden beri İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde temel faaliyetlerini yönetmekle beraber Türkiye’nin farklı yerlerinde de birçok hukuk bürosu ile işbirliği içinde aktif çalışmaktadır.

Alanlarında uzman avukatlarla yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.

Güvenilir ve Şeffaf

Gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerimizin yanı sıra Meslek Etik Kuralları’na bağlı olarak sürdürdüğümüz çalışma anlayışımızla müvekkillerimize verdiğimiz hizmetlerde güven ilişkisine ve şeffaflığa azami özeni gösteriyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve ihtiyaç halinde akademisyen desteği ile uzmanlık alanlarımız doğrultusunda müvekkillerimizin yaşadığı ya da yaşamasını öngördüğümüz tüm hukuki uyuşmazlıklara etkin ve hızlı çözümler üreterek müvekkillerimizin menfaatlerini korumak için çalışıyoruz.

Çözüm Odaklı

Hukuki çözüm denildiğinde ilk akla gelen her ne kadar dava yolu olsa da Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak dava dışı alternatif çözüm yollarına azami önem vermekteyiz. Tüketici Hakem Heyeti, Sigorta Tahkim Komisyonu, ihtiyari arabuluculuk gibi dava yoluna gidilmeksizin hızlı ve usul ekonomisi açısından faydalı olan yöntemleri kullanmaya çalışmaktayız. Müvekkillerimize hızlı ve etkili sonuç üretmek adına hem etkin hem de ekonomik olan dava dışı alternatif çözümler üreterek çalışmaktayız.

Sigun Hukuk Bürosu

Çalışma Alanlarımız

Alanlarında uzman avukatlar ile birçok alanda destek sunuyoruz.

avukat danışma - Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, emredici hükümler çerçevesinde tarafların karşılıklı ve birbirine uygun özgür irade beyanları ile ilişkilerini açıklamak adına oluşturdukları hukuki işlemi ifade etmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ulusal ve uluslararası alanda yaygınlaşan ve hızlanan ticari ilişkiler dahil tüm iletişim kaynakları düşünüldüğünde ön plana çıkan fikri haklar, korunmasında incelikler gerektiren ve ihlallerde uzmanlık isteyen bir alandır.

Ceza Hukuku

Gerek mağdur-katılan vekili, gerekse de şüpheli-sanık müdafii olarak hukuki danışmanlık ve destek sağladığımız ceza dosyalarında, gizlilik ilkesine olan bağlılığımız doğrultusunda müvekkillerimizle karşılarına çıkabilecek tüm sonuçlara ilişkin şeffaf bilgi paylaşımı ile hizmet vermeyi ilke edinmiş bir kadro ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Miras Hukuku

Anayasamızın 35. maddesinde güvence altına alınmış olan miras hakkı kamu yararı dışında sınırlandırılamayan anayasal bir haktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Gerek kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin karşılaştığı sorunların çözümüne, gerekse de kişisel veri işleyen veri sorumlularının bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmesine rehberlik etmekteyiz.

İş Hukuku

İş Hukuku başkasına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonuna girmek suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkan tüm iş ilişkileri bakımından ortaya çıkacak hukuki düzenlemelerin tamamını içine alan geniş bir hukuk alanıdır.

Aile Hukuku

Anayasamızın 41. Maddesinde tanımı yapılan aile toplumun en temel taşıdır. Ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddede “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Borçlar Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin sayısız sosyal ilişkileri içinden ortak nitelikleri gereği borç ilişkisi içeren tüm ilişkileri düzenleyen Borçlar Hukuku, alacaklı, borçlu ve edim temelinde oluşmuş olan hukuk alanıdır.