Ay: Aralık 2021

Trafik İdari Para Cezasına İtiraz – Trafik Cezasına İtiraz Örnek Dilekçesi

Hakkında trafik cezası kesilen kişi, cezanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren cezanın kesildiği yer sulh ceza hakimliğine on beş (15) gün içerisinde itiraz edebilir. Yapılan bu itiraz duruşma açılmaksızın dosya üzerinde değerlendirme yapılarak ilgili sulh ceza hakimliği tarafından karara bağlanmaktadır. Trafik idari para cezasına ilişkin olarak yapılacak olan itirazların geçerli ve makul bir sebebe dayanması …

Trafik İdari Para Cezasına İtiraz – Trafik Cezasına İtiraz Örnek Dilekçesi Devamı »

2022 Yılı İl Ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Ve Tüketici Mahkemelerine Başvuru Parasal Sınırları Resmi Gazetede Yayımlandı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16.12.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuru için parasal sınırlar belirlendi. 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; 280 (onbinikiyüzseksen) …

2022 Yılı İl Ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Ve Tüketici Mahkemelerine Başvuru Parasal Sınırları Resmi Gazetede Yayımlandı Devamı »