TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU
Üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanan Ticaret Hukuku genel olarak; Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti, Rekabet Hukuku ve Sigorta Hukukunu kapsamakta olan temelini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun oluşturduğu geniş ve kapsamlı bir hukuk alanıdır.
Küreselleşen dünyada ticaretin ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlıkların da buna bağlı olarak büyük oranda artması ile birlikte Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak güncel bilgiler ışığında müvekkillerimize ticari ilişkilerinin korunması ve sürdürülmesi için destek vermekte ve bu alanda karşılaşabilecekleri tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile hizmet vermekteyiz.