Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Nedir?

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

Genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur.Poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri kıymetli evrak türlerindendir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

Türk Ticaret Kanunu’nun Kapsamı
Türk Ticaret Kanunu’nda (2011’de kabul edilen) 6 kitap bulunmaktadır (başlangıç hükümleri ve son hükümler hariç):

-Ticari İşletme Hukuku
-Şirketler Hukuku
-Kıymetli Evrak Hukuku
-Taşıma Hukuku
-Deniz Ticareti Hukuku
-Sigorta Hukuku

Eski Ticaret Kanunu’nda (1956’da kabul edilen) Taşıma (Nakliye) Hukuku kitabı yoktur. Bu kanun 6 kitaptan oluşmaktadır.

Bankacılık Kanunu’da eski ve yeni Ticaret Kanunlarının kapsamında değildir. Ayrı bir kanun olarak kabul edilmiştir.

Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku karşılaştırması
Borçlar Hukuku herkesi (tüm vatandaşları) ve istisnai olarak Esnafları ilgilendirir. Ticaret Hukuku ise -istisnalar hariç- Tacirleri (mesleği ticaret olanları) ve Ticari işletmeleri ilgilendirir.

a. Borçlar Kanununda “Şekil Serbestisi” ilkesi geçerlidir; Hukuki İşlem çizilen sınırlar içinde istenilen biçimde yapılır. Seçme hakkı vardır. (Borçlar Kanununda benimsenen ilkedir.) Örneğin: İstenildiği biçimde borç verilebilir; Sözlü, Şahitle, Basit Yazılı, Senetle, Noterde…

b. Ticaret Kanununda “Şekil Şartları” ilkesi geçerlidir; Hukuki İşlem yalnızca hukukun belirlediği tek bir biçimde yapılabilir. Seçme hakkı yoktur. (Ticaret Kanunundaki ilkedir.) Örneğin: Evler yalnızca Tapu Dairesinde, Motorlu Taşıtlar ise Noterde satılabilir. Başka bir yerde yapılan işlem kesinlikle geçersizdir.

Kaynak: wikipedia.org

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukukunun tanımı

Üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanan Ticaret Hukuku genel olarak; Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti, Rekabet Hukuku ve Sigorta Hukukunu kapsamakta olan temelini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun oluşturduğu geniş ve kapsamlı bir hukuk alanıdır.

Ticaret Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Küreselleşen dünyada ticaretin ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlıkların da buna bağlı olarak büyük oranda artması ile birlikte Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak güncel bilgiler ışığında müvekkillerimize ticari ilişkilerinin korunması ve sürdürülmesi için destek vermekte ve bu alanda karşılaşabilecekleri tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile hizmet vermekteyiz.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34