İş Hukuku

İş Hukuku

Nedir?

İş hukuku, iş ilişkilerini düzenler. Konusu, bireyler arasındaki iş ilişkileridir. Bağımlılık kriterinin iş hukukunda önemli bir yeri vardır. İşi veren ile işi yapan arasında bağımlı bir hukuki ilişki varsa bu, iş hukukunun kapsamına girer. Arada bağımlı bir ilişki yoksa, iş hukukun kapsamına girmez. İşçi, işverenin emir ve talimatlarına uymak zorunda olduğu için bağımlı bir ilişki vardır. Mesela, doktor ile hasta; terzi ile müşteri; avukat ile müvekkil arasında bağımlı bir ilişki yoktur. Ancak, bir fabrikada revirde çalışan bir doktor ile işveren arasındaki ilişki ya da bir şirkette hukuk müşaviri olarak çalışan avukat ile şirket arasındaki ilişki, bir iş hukuku ilişkisidir. Zira, burada bağımlılık kriteri gerçekleşmektedir. Bu yüzden iş hukukunun kapsamına girer. Devlet memuru ile devlet arasında bir atama ilişkisi vardır. Bu, kamu hukukuna ilişkin bağımlı bir ilişkidir ancak iş hukukunun kapsamına girmez. Devlet ile memur arasındaki ilişki idare hukukunun kapsamındadır.

İşçi, iş hukukunda korunması gereken taraftır. Devlet de burada işçiyi korur ve bu nedenle devletin buradaki konumu da iş hukukunun kapsamına dahildir. İşçilerin örgütlenerek kurdukları işçi sendikaları, işverenlerin örgütlenerek oluşturdukları işveren sendikaları, grev, lokavt gibi hususlar da iş hukukunun kapsamına girer.

Bir kimsenin işçi sayılabilmesi için, bedenen ya da fikri olarak çalışması, vasıflı ya da vasıfsız olması fark etmez.

İŞ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ

A. Bireysel

Bir işçiyle bir işveren arasındaki hukuki ilişkiyi ele alır ve düzenler. Aralarındaki sözleşme, iş sözleşmesidir. İş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve borçların yerine getirilmesi, çalışma şartları, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları gibi kavramlar bireysel iş hukukunun kapsamına dâhildir.

B. Toplu

Burada taraflar bireysel iş hukukundaki gibi bireyler değildir. İş ilişkileri bireysel düzeyden kolektif düzeye gelmiştir. Taraflardan en az birisi sendika türü bir mesleki kuruluştur.

Kaynak: acikders.ankara.edu.tr

İş Hukuku

İş Hukuku tanımı

İş Hukuku başkasına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonuna girmek suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkan tüm iş ilişkileri bakımından ortaya çıkacak hukuki düzenlemelerin tamamını içine alan geniş bir hukuk alanıdır. İş Hukuku iş sözleşmesine bağlı olarak işçi ve işveren arasında gerçekleşen tüm ilişkileri düzenleyen, günlük hayatta karşılaşılan ve hukuki ilişkilerin en yoğun olduğu hukuk dalıdır.

İş Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukuku, güncel, ulusal ve global alanda dinamik yapısı sebebiyle sıkı takip gerektirir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatlarla hem işçinin hem işverenin ortaya çıkan ve çıkması muhtemel tüm hukuki uyuşmazlıklarına etkin ve hızlı çözümler üretmek amacıyla hizmet verir.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34