İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU
İş Hukuku başkasına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonuna girmek suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkan tüm iş ilişkileri bakımından ortaya çıkacak hukuki düzenlemelerin tamamını içine alan geniş bir hukuk alanıdır. İş Hukuku iş sözleşmesine bağlı olarak işçi ve işveren arasında gerçekleşen tüm ilişkileri düzenleyen, günlük hayatta karşılaşılan ve hukuki ilişkilerin en yoğun olduğu hukuk dalıdır.
Güncel, ulusal ve global alanda dinamik yapısı sebebiyle sıkı takip gerektirir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak alanında uzman avukatlarla hem işçinin hem işverenin ortaya çıkan ve çıkması muhtemel tüm hukuki uyuşmazlıklarına etkin ve hızlı çözümler üretmek amacıyla hizmet verir.