KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.645’e göre “ Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Temel olarak ticaret hukukunun içinde gibi görünse de kıymetli evraklarla ilgili özel hükümlerin birden fazla kanunda yer alması sebebiyle sınırları geniş ve uzmanlık isteyen özel bir alandır.
. Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku gibi alanlarda etkili olarak yer alan Kıymetli Evrak Hukuku konusunda Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu konusunda uzman kişilerle çalışmakta ve gerekli hallerde akademisyenlerden destek alarak bu alanda yaptığı çalışmaları başarıyla yürütmektedir.