Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Nedir?

Kıymetli evrak; Ticaret Kanunu’nda, bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi, başkalarına da devredilemez senetlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunda yer alan bu tanımda, kıymetli evraklar, bir hakkın aracı değil, hakkın unsuru olarak kabul edilmektedir. Hak böylece senede bağlanarak, bir yandan tedavül kolaylığı sağlanırken, diğer yandan şekil şartları ve tekeffül hükümleri ile de güvenlik ihtiyacı güdülmektedir. Birer kıymetli evrak olan para, emtia ve pay senetleri tedavül ve güvenliği en iyi şekilde sağlarlar. Kısaca, kıymetli evrak, hakkın senede bağlı olduğu ve hakkın senetsiz olarak ileri sürülemediği ve devrinin mümkün olmadığı, içerdikleri hakkı temsil etmeleri bakımından bizatihi bir değer ifade eden senetlerdir.

Kıymetli evrakın tasnifi

1. Temsil ettikleri hakkın türü bakımından

  • Alacak Senetleri (poliçe, bono, çek), tahvil
  • Pay senetleri ve ilmuhaberler
  • Emtia senetleri ; Ayni hakları temsil eder (taşıma senedi, makbuz senedi, varant, konşimento)
  • Yedek edim yetkisi içeren senetler; Tahviller
  • Bir hakkın kullanılmasi talebini içeren senetler ; Kuponlar


2. Kamu güvenliğine sahip olup olmama bakımından
3. İskonto esasına dayalı olup olmama
4. Düzenlenmelerine sebep olan hukuki işleme olan ilgisine göre;

  • İlli (sebebe bağlı) kıymetli evraklar
  • Kurucu kıymetli evraklar

Kaynak: wikipedia.org

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukukunun tanımı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.645’e göre “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Temel olarak ticaret hukukunun içinde gibi görünse de kıymetli evraklarla ilgili özel hükümlerin birden fazla kanunda yer alması sebebiyle sınırları geniş ve uzmanlık isteyen özel bir alandır. 

Kıymetli Evrak Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku gibi alanlarda etkili olarak yer alan Kıymetli Evrak Hukuku konusunda Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu konusunda uzman kişilerle çalışmakta ve gerekli hallerde akademisyenlerden destek alarak bu alanda yaptığı çalışmaları başarıyla yürütmektedir.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34