AİLE HUKUKU

– AİLE HUKUKU NEDİR?

Anayasamızın 41. Maddesinde tanımı yapılan aile toplumun en temel taşıdır. Ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddede “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” hükmü ile ailenin tanımı anayasal olarak yapılmıştır. Bu tanımın dar ve geniş anlamlarına dair tüm ilişkiler aile hukukunun konusunu oluşturur. Aile Hukuku uluslararası ortak bir hukuk mantığı üzerine değil tamamen milli temeller üzerine oturtulmuş bir hukuk alanıdır.

Aile Hukuku

Mevzuattaki en temel kaynağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu olan Aile Hukuku evlilik, hısımlık ve vesayet başlıkları altında düzenlenmiştir. Aile kavramını korumak ve sağlam temeller üzerine oturtmak amacıyla yürürlükte olan tüm yasalarla beraber Aile Hukuku bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken özel bir alandır. Bunun yanı sıra boşanma ve sonuçları, çocukların korunması, vesayet makamı ve sonuçları konusunda güncel değişikliklerin takip edilmesi ve etkin çözümler üretilmesi azami özen gerektirir.
Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak en hassas alan olarak değerlendirdiğimiz Aile Hukuku alanında gizlilik ve sır saklama yükümlülüğümüz doğrultusunda müvekkillerimize, güvenilir ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak amacıyla hizmet vermekteyiz.