Miras Hukuku

Miras Hukuku

Nedir?

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi durumunda para ile ölçülebilen hak ve borçlarının, yani malvarlığının kimlere ne
oranda ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmuş bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku alanına giren temel konulara bazı örnekler:

 • Vasiyetname incelenmesi / vasiyetname iptali
 • Yasal / atanmış mirasçılar
 • Miras kazanma / miras sözleşmesi / miras sözleşmesi iptali
 • Mirasçılar arasında ecrimisil
 • Miras sebebiyle istihkak
 • Mirasın reddi ve reddin iptali
 • Tereke ve terekenin tespiti
 • Terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın reddi
 • Muris muvazaası ve muris muvazaası nedeniyle tasarrufun iptali
 • Mirasta tenkis ve saklı pay
 • Mirasta denkleştirme
 • Miras ortaklığı / mirasta ortaklığın giderilmesi
 • Miras ortaklığına temsilci atanması
 • Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Mirasçı ve artmirasçı atama / mirasçılıktan çıkarma veya çıkarma iptali / yedek mirasçı atama
 • Mirasta alacaklılara karşı sorumluluk,
 • Mirası reddeden mirasçıların sorumluluğu

 

Miras Hukuku - Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Miras Hukukunun tanımı

Anayasamızın 35. maddesinde güvence altına alınmış olan miras hakkı kamu yararı dışında sınırlandırılamayan anayasal bir haktır. Miras Hukukunun amacı özel mülkiyet ve bunun devamlılığı ile kişiye bağlı olanlar dışında alacakların ve borçların murisin yerini alacak mirasçılara geçmesi ve tüm bu hukuki işlemlerin nasıl yapılacağına dair temel ilkelerin ve usullerin belirlenmesidir. Miras Hukuku çok geniş ve ayrıntılı bir alan olduğu için bu alanda yapılacak hukuki işlemlerin tamamında hassas davranmayı gerektirir.

Miras Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Ölüm sonrası ortaya çıkan yasal sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında duygusal durumu elverişli olmayan ya da kendisini bu konuda yetkin hissetmeyen kişilerin profesyonel bir yardım alması gerekebilir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hukuki işlem gerektiren işlerin takibinin yanı sıra mirasın yönetilmesi, paylaştırılması gibi zaruri durumların yerine getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34