MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU
Anayasamızın 35. maddesinde güvence altına alınmış olan miras hakkı kamu yararı dışında sınırlandırılamayan anayasal bir haktır. Miras Hukukunun amacı özel mülkiyet ve bunun devamlılığı ile kişiye bağlı olanlar dışında alacakların ve borçların murisin yerini alacak mirasçılara geçmesi ve tüm bu hukuki işlemlerin nasıl yapılacağına dair temel ilkelerin ve usullerin belirlenmesidir. Miras Hukuku çok geniş ve ayrıntılı bir alan olduğu için bu alanda yapılacak hukuki işlemlerin tamamında hassas davranmayı gerektirir.
Ölüm sonrası ortaya çıkan yasal sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında duygusal durumu elverişli olmayan ya da kendisini bu konuda yetkin hissetmeyen kişilerin profesyonel bir yardım alması gerekebilir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hukuki işlem gerektiren işlerin takibinin yanı sıra mirasın yönetilmesi, paylaştırılması gibi zaruri durumların yerine getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.