SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU
Sağlık Hakkı, yaşam hakkının doğal bir uzantısı olarak ortaya çıkmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından korunan en temek insan haklarından biridir. Sağlık Hakkı herkesin ulaşması gereken refahın Devlet aracılığı ya da denetimi ile sağlanmasını hedeflemektedir. Sağlık Hukuku ise kişilerin sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma haklarını, sağlık bakım hizmetlerinin düzenlenmesini, önleyici sağlık hizmetlerini, toplum ve aile sağlığının korunmasını, sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanlar arasındaki ilişkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.
Sağlık Hukuku genellikle hasta hakları olarak temellendirilmiş olmasına rağmen sağlık çalışanlarının tüm hak ve sorumluluklarını da düzenleyen bir alan olması sebebiyle geniş bir perspektife sahiptir. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak katıldığımız eğitimler ve bir parçası olduğumuza inandığımız bu alanda dinamik olarak çalışmakta ve müvekkillerimiz olan hasta ve sağlık çalışanlarına hukuki tüm uyuşmazlıklarının çözümünde hizmet vermekteyiz.