Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Nedir?

Teknolojinin günlük hayatın içine tamamen nüfuz ettiği günümüzde bireyin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, özel hayatı, dini inancı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerinin mahremiyetini korumak büyük önem arz etmektedir.

Kişisel veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça kullanılmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması bireyler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da, bilgilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu iki menfaat arasındaki meşru ve makul dengenin kurulması gereklidir. Ülkemizde 1981 yılından beri kişisel verilerin korunması konusunda mevzuat oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kanunlaştırma sürecinin en önemli aşaması olarak hukuk düzenimiz içerisinde yerini almıştır. 6698 sayılı Kanun, bu alandaki en iyi uygulama ilkeleri ve esaslarını yansıtacak şekilde hazırlanmıştır.

Kanunun amacı:

  • Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,
  • Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak),
  • Mahremiyet hakkının korunması,
  • Kişisel veri güvenliği hakkının korunmasıdır.

Kaynak: kvkk.gov.tr

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun tanımı

Geçmişte çoğunlukla kâğıt üzerinde işlenen ve muhafaza edilen kişisel verilerin, dijital dönüşümle birlikte önemli ölçüde dijital ortamlarda işlenmesi ve saklanması, teknolojinin herkes tarafından kolay erişilebilir olması, öte yandan gelişen internet teknolojileri sayesinde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar veri üretilmeye başlanması sonucu kişisel verilerin hukuki düzenlemeler ile koruma altına alınması zaruri hale gelmiştir. Kişilerin temek hak ve özgürlüklerine doğrudan etki eden gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak ülkemizde 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’ya hüküm eklenmiş ve 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu yaygın olarak çalıştığı bu alanda uzman avukatları ve ihtiyaç duyulması halinde akademisyen desteği ile müvekkillerine bu alanda karşılaşabileceği tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile çalışmaktadır. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak gerek kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin karşılaştığı sorunların çözümüne gerekse kişisel veri işleyen veri sorumlularının bu alandaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik etmekteyiz. Bu kapsamda müvekkillerimize bu alandaki hukuki düzenlemelerin uygulamasına yönelik pratik çözümler üreterek hizmet vermekteyiz.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34