KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
Geçmişte çoğunlukla kâğıt üzerinde işlenen ve muhafaza edilen kişisel verilerin, dijital dönüşümle birlikte önemli ölçüde dijital ortamlarda işlenmesi ve saklanması, teknolojinin herkes tarafından kolay erişilebilir olması, öte yandan gelişen internet teknolojileri sayesinde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar veri üretilmeye başlanması sonucu kişisel verilerin hukuki düzenlemeler ile koruma altına alınması zaruri hale gelmiştir. Kişilerin temek hak ve özgürlüklerine doğrudan etki eden gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak ülkemizde 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’ya hüküm eklenmiş ve 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu yaygın olarak çalıştığı bu alanda uzman avukatları ve ihtiyaç duyulması halinde akademisyen desteği ile müvekkillerine bu alanda karşılaşabileceği tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile çalışmaktadır. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak gerek kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin karşılaştığı sorunların çözümüne gerekse kişisel veri işleyen veri sorumlularının bu alandaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik etmekteyiz. Bu kapsamda müvekkillerimize bu alandaki hukuki düzenlemelerin uygulamasına yönelik pratik çözümler üreterek hizmet vermekteyiz