Kamu Hukuku
(İdare ve Vergi Hukuku)

Kamu Hukuku (İdare ve Vergi Hukuku)

Nedir?

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlıklarında yetkili sulh ve asliye mahkemelerinde değil, idare mahkemelerinde çözülür. Ceza hukuku da, ceza verme yetkisi sadece devlete ait olduğundan kamu hukuku alanına girer.

Hukuki bir çatışmanın özel mi, kamusal mı olduğunun belirlenmesi için çeşitli teoriler geliştirilmiştir:

 • Çıkar teorisine göre, hukuki bir uyuşmazlık kamunun çıkarlarını ilgilendiriyorsa kamu hukukuna aittir.
 • Üstünlük teorisine göre, hukuksal bir çatışma, biri diğerinden sahip olduğu devlet erki nedeniyle daha üstte bulunan iki hukuki nesne arasında ise kamu hukukuna dahildir. Devletin taraf olması gereklidir ama yeterli değildir. Devletin aynı zamanda zorlayıcılığını ve baskınlığını kullanması gerekir. Örneğin: İstimlak (zorla satın alma). Borçlar Hukuku Özel hukuka girer çünkü kimse borç ilişkisi kurmaya zorlanamaz, İcra-İflas Hukuku ise Kamu hukukunun kapsamındadır, çünkü bireyler borçlarını ödemeye zorlanabilir. Devlet üstünlüğünü kullanmıyorsa taraf olsa bile Özel Hukuk vardır. Örneğin, nikah memuru tarafları zorlamaz. (Medeni Aile Hukuku, özel hukuk kapsamındadır.)
 • Özel hukuk teorisine göre ise, hukuki uyuşmazlığın konusu olan kanunlar, tüm yurttaşlara değil, sadece devlet erkine sahip olan bir hukuki nesneye hak ve ödevler yüklüyorsa uyuşmazlık kamu hukukuna girer.

Kamu hukukunun kapsamı

 • Anayasa hukuku
 • İdare hukuku
 • Ceza hukuku
 • Vergi hukuku
 • Mali hukuk
 • Yargılama hukuku
 • İcra-iflas hukuku
 • Devletler genel hukuku

Kaynak: Wikipedia

Kamu Hukuku (İdare ve Vergi Hukuku)

Kamu Hukukunda idare

İdare genel anlamıyla belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen toplu insan faaliyetidir. İdare kavramı özel hayatta olduğu gibi kamusal hayatta da ön plana çıkan bir faaliyet biçimidir. Kamu Hukukunun temel prensibi bireyler ve kamu idaresi arasında ortaya çıkan her türlü ilişkinin düzenlenmesidir. Kamu gücüne sahip, üstün konumda bulunan ve yasalara tam bağlılık ilkesi çerçevesinde yürütülen kamu idaresine ilişkin tüm iş ve işlemler Kamu Hukuku’nun temelini oluşturur. Kamu Hukukunda idare temel anlamıyla devlettir.

Kamu Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Kamu Hukuku konusunda uzman kadromuzla müvekkillerimizin bu alanda ihtiyaç duydukları tüm iş ve işlemlerin yasaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak, gerekli hallerde bu işlemleri aktif olarak yerine getirmek için çalışıyoruz. Müvekkillerimize öncelikle geleceğe yönelik önlemler konusunda hizmet sunduğumuz gibi ortaya çıkan her türlü hukuki uyuşmazlık konusunda da hizmet vermekteyiz

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34