Sosyal Güvenlik ve Sigorta Hukuku

Sosyal Güvenlik ve Sigorta Hukuku

Nedir?

Sosyal güvenlik hakkı insan hakları içinde yer almaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 22. maddesi her insanın sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu hükme bağlamıştır. Bu esas Anayasanın 60. maddesinde de yer almıştır. Sosyal güvenlik hakkı, kişinin elinden alınamaz. Aynı zamanda sosyal güvenlik hakkından vazgeçmek de mümkün değildir.

Sosyal güvenlik hukukunda, devlet-kurum-kişi arasında üçlü bir kamu hukuku ilişkisi vardır. Sigortalılar açısından zorunluluk esasına dayalı bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkide sigortalı ile Kurum arasında özel hukuk ilişkilerinde olduğu gibi bir eşitlik değil tam tersine bir altlık-üstlük ilişkisi vardır. Bütün bu özelliklerinden dolayı sosyal güvenlik hukuku kamu hukukuna dahildir.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Kaynak: wikipedia.org, acikders.ankara.edu.tr

Sosyal Güvenlik ve Sigorta Hukuku

Sosyal Güvenlik ve Sigorta Hukukunun tanımı

Sigorta, bireylerin zarara ve masrafa sebep olabilecek, uğranılması muhtemel bazı durumlarda ekonomik olarak kendilerini korumak amacıyla önceden tedbir alma yöntemlerinin tamamı olarak düşünülebilir. Bunlardan en yaygın olanı yasal zorunluluklar ve Devlet kuvveti ile oluşturulmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde ortaya çıkan sigortalardır. Bunun dışında da hem zorunlu hem ihtiyari birçok sigorta türü mevcuttur.

Sosyal Güvenlik ve Sigorta Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Ülkemizde her konuda ve alanda sigorta yaptırmak mümkün olmasına rağmen bilgilendirme ve yönlendirmenin eksik olması sebebiyle gerçek ve tüzel kişiler sigorta hukuku ile ilgili sorunları çözmek konusunda etkin ve uzman yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bu konuda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda gerek kendi bünyesinde gerek kurumlar bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34