SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTA HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTA HUKUKU
Sigorta, bireylerin zarara ve masrafa sebep olabilecek, uğranılması muhtemel bazı durumlarda ekonomik olarak kendilerini korumak amacıyla önceden tedbir alma yöntemlerinin tamamı olarak düşünülebilir. Bunlardan en yaygın olanı yasal zorunluluklar ve Devlet kuvveti ile oluşturulmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde ortaya çıkan sigortalardır. Bunun dışında da hem zorunlu hem ihtiyari birçok sigorta türü mevcuttur.
Ülkemizde her konuda ve alanda sigorta yaptırmak mümkün olmasına rağmen bilgilendirme ve yönlendirmenin eksik olması sebebiyle gerçek ve tüzel kişiler sigorta hukuku ile ilgili sorunları çözmek konusunda etkin ve uzman yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bu konuda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda gerek kendi bünyesinde gerek kurumlar bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.