BİLİŞİM ve BASIN HUKUKU

BİLİŞİM ve BASIN HUKUKU
Bilişim ve Basın Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilgilerin bilgisayar veya iletişim teknolojileri aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması, aktarılması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenmektedir. Teknoloji çağı olarak kabul edilen günümüz dünyasında güncel ve gerçekçi bir bakış açısıyla çağa uyum sağlanırken hukuk kuralları çerçevesinde hareket edilmesi önem arz etmektedir.
Bu noktada Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu alandaki yoğun çalışmalarımızı genç ve gelişmekte olan bilişim ve basın dünyasında devam ettirmekteyiz. Bilişim ve Basın Hukukuna ilişkin rekabet yasağı ve dijital olarak üretilen tüm eserlerin fikri hakları konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmekteyiz.