Bilişim ve Basın Hukuku

Bilişim ve Basın Hukuku

Nedir?

Basın Hukuku, basın özgürlüğü ve bunun kullanımını düzenleyen ve kitle iletişim araçları içerisinde yer alan gazete dergi gibi basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile ilgili kavram, kurum ve faaliyetleri inceleyen hukuk dalıdır. Basın Hukuku; anayasa hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, fikri mülkiyet hukuku, idare hukuku, medeni hukuk gibi hukuk dalları ile oldukça yakın bağlantılara sahiptir. “Medya Hukuku” kavramı ise basılı yayınlar ile birlikte kitlesel iletişime olanak veren her türlü elektronik ortam aracılığıyla yapılan yayınları da kapsayacak biçimde kitle iletişimini konu alan kavram, kurum ve faaliyetleri bir arada incelemektedir.

Süreli bir yayın çıkarmak için yapılması gerekenler, basın kuruluşlarının yayın faaliyetleri sırasında uyması gerekenler, hukuki ve cezai sorumluluk, kişilik haklarının ihlali gibi basın yolu ile işlenen suçlar, yargılama usulü ve davalar basın hukuku’nun temel konularını  oluşturmaktadır. Bu yapısı ile basın hukuku, “karma hukuk” dalında yer almaktadır.

Bilişim hukuku ise, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir. Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. 

Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir.

Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

Bilişim suçları
Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

  • Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
  • Bilgisayar Sabotajı
  • Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
  • Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
  • Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
  • Diğer Suçlar (Yasaya aykırı yayınlar, Pornografi içeren yayınlar, Hakaret ve Sövme)

Kaynak: wikipedia.org, barobirlik.org.tr

Bilişim ve Basın Hukuku

Bilişim ve Basın Hukukunun tanımı

Bilişim ve Basın Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilgilerin bilgisayar veya iletişim teknolojileri aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması, aktarılması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenmektedir. Teknoloji çağı olarak kabul edilen günümüz dünyasında güncel ve gerçekçi bir bakış açısıyla çağa uyum sağlanırken hukuk kuralları çerçevesinde hareket edilmesi önem arz etmektedir.

Bilişim ve Basın Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Bilişim ve Basın Hukuku alanındaki yoğun çalışmalarımızı genç ve gelişmekte olan bilişim ve basın dünyasında devam ettirmekteyiz. Bilişim ve Basın Hukukuna ilişkin rekabet yasağı ve dijital olarak üretilen tüm eserlerin fikri hakları konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmekteyiz.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34