GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU
Gayrimenkul Hukuku (Taşınmaz Hukuku) arazi, arsa, daire, ev, apartman ve benzer taşınmaz mallarla ilgili uygulamaları ve uyuşmazlıkları konu edinmektedir. Kentsel dönüşüm ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kat mülkiyetine dayalı haklar ve sorumluluklar, kira sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan ihtilaflardan taşınmazların alım satımı, ipotek, intifa, irtifak gibi ayni hakların tesisi ve terkinine kadar geniş bir kapsama sahiptir.
Gayrimenkule ilişkin davaların birçok alt dala sahip ve karşı dava gerekleri fazla olan bir alan olmasından dolayı Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak her aşamada gerekli incelemeleri ve irdelemeleri yaparak hareket etmekte Anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkının korunmasına öncelik vermekteyiz. Bu sebeple de sözleşmelerin hazırlanması ile mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve revizyonu hususlarına önem ve öncelik vererek hak kayıplarının önüne geçme hedefi ile hareket etmekteyiz.