BORÇLAR HUKUKU

BORÇLAR HUKUKU
Gerçek ve tüzel kişilerin sayısız sosyal ilişkileri içinden ortak nitelikleri gereği borç ilişkisi içeren tüm ilişkileri düzenleyen Borçlar Hukuku, alacaklı, borçlu ve edim temelinde oluşmuş olan hukuk alanıdır. Temel kaynağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olan Borçlar Hukuku özel hukuk alanının en genel düzenlemeleri barındıran geniş ve dinamik bir hukuk dalıdır. Borçlar Hukuku, günlük hayatımızda karşımıza en çok çıkan satım sözleşmesinden ticari ve kişisel olarak kurulan tüm edim içerir sözleşmelerin temelidir.
Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu yaygın olarak çalıştığı özel hukuk perspektifinde uzman avukatları ve ihtiyaç duyulması halinde akademisyen desteği ile müvekkillerine bu alanda karşılaşabileceği tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile çalışmaktadır. Müvekkillerimizin en küçük borç ilişkisinden en ayrıntılı borç ilişkisine kadar tüm uyuşmazlıklarına takip ettiğimiz güncel değişiklikler ve global gelişmeler çerçevesinde çözüm üreterek, güvenli hukuki ilişkiler kurmasına destek olmaya çalışıyoruz.