Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Nedir?

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.
Borçlar Hukukunu ilgilendiren borç ilişkileri;

– Sözleşmeden
– Haksız fiilden
– Sebepsiz zenginleşmeden doğar.

Borçlar Hukukunun Kaynakları

Asli Kaynaklar
– Türk Borçlar Kanunu
– Özel borç ilişkilerini düzenleyen diğer kanunlar (İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb.)

Tali Kaynaklar
– Örf-Adet Hukuku
– Hakimin Hukuku
– Bilimsel Görüşler ve Yargı Kararları

Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler

  • İrade Özgürlüğü İlkesi
  • Nisbilik İlkesi
  • Kusur Sorumluluğu İlkesi
  • Dürüstlük İlkesi
  • Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamama İlkesi
  • Sözleşmelerde İvaz (Karşılık İlkesi)
  • Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi

Kaynak: acikders.ankara.edu.tr

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukukunun tanımı

Gerçek ve tüzel kişilerin sayısız sosyal ilişkileri içinden ortak nitelikleri gereği borç ilişkisi içeren tüm ilişkileri düzenleyen Borçlar Hukuku, alacaklı, borçlu ve edim temelinde oluşmuş olan hukuk alanıdır. Temel kaynağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olan Borçlar Hukuku özel hukuk alanının en genel düzenlemeleri barındıran geniş ve dinamik bir hukuk dalıdır. Borçlar Hukuku, günlük hayatımızda karşımıza en çok çıkan satım sözleşmesinden ticari ve kişisel olarak kurulan tüm edim içerir sözleşmelerin temelidir.

Borçlar Hukuku alanında Sigun Hukuk ve Danışmanlık

Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu yaygın olarak çalıştığı özel hukuk perspektifinde uzman avukatları ve ihtiyaç duyulması halinde akademisyen desteği ile müvekkillerine bu alanda karşılaşabileceği tüm hukuki uyuşmazlıklar için çözüm üreten genç ve dinamik bir kadro ile çalışmaktadır. Müvekkillerimizin en küçük borç ilişkisinden en ayrıntılı borç ilişkisine kadar tüm uyuşmazlıklarına takip ettiğimiz güncel değişiklikler ve global gelişmeler çerçevesinde çözüm üreterek, güvenli hukuki ilişkiler kurmasına destek olmaya çalışıyoruz.

Bize Ulaşın

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - Bürolarımız

Uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize çalışmalarımız, araştırmalarımız, global gelişmelere yaklaşımımız doğrultusunda titizlikle hizmet veriyoruz.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara 1/B Blok No:8
Yenimahalle/ANKARA

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 541 336 49 59

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Alkop Sanayi Sitesi Otopark Blokları No:25
Esenyurt/İSTANBUL

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 347 68 63

Kocaeli (İzmit)

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kosova İş Merkezi No:675 İç Kapı No:23
İzmit/KOCAELİ

bilgi@sigunhukuk.com
Tel: (+90) 507 391 88 34