Verbis’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve halen tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgını sebebiyle tüm sektörlerde yaşanan global zorluklar Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafından dikkate alınarak Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)’ne kayıt için öngörülen son tarihler yeniden değerlendirilmiş ve uzatılmasına karar verilmiştir. VERBİS kayıt zorunluluğu olan tüm veri sorumluları için zorunlu kayıt süresi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı ile 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

kadar uzatılmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından karar verilmiş ve karar Kurum internet sayfasında ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olan tüm kişisel veri sorumlularının bu tarihe kadar KVKK uyum sürecini tamamlayarak VERBİS kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU