İşten Çıkarma Yasağı 17 Mart 2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Süreyle Uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için alınan önlemler kapsamında 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. Madde ile 17.04.2020 tarihinden beri devam eden işten çıkarma yasağı, 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Maddenin 4. Fıkrası Cumhurbaşkanı’na, söz konusu bu maddenin birinci ve 2. Fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık süreler ile 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.

Söz konusu işten çıkarma yasağına aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilmektedir.

İşten çıkarma yasağı; işçinin istifası, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi ve işyerinin kapanması nedeniyle yapılan fesihler bakımından geçerli değildir.