Hukuki Yazılarımız

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kavramı, hukuk dünyamıza ilk kez 15.07.2015 tarihinde yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23’üncü maddesi ile suça sürüklenen çocuklar bakımından kabul edilmiş, sonrasında yapılan yasal değişiklikler ve Yargıtay içtihatları ile hukuk sistemimizde güçlü bir yer edinmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, şartların …

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Devamı »

Çocukların Kişisel Verileri ve Özel Hayatı

Kişisel veri tanımlanmış ya da tanımlanabilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir. Bu veriler yetişkinlere ait olduğu kadar çocuklara da ait olabilir. Bu sebeple çocuğa ait her türlü bilgi çocuğun kişisel verisidir. Çocukların reşit olmamaları kişisel haklara sahip olmadıkları anlamına gelmez. Çocuğun adı, soyadı, yaşı, görünüşü, doğum tarihi, yaşadığı ya da bulunduğu konum, sesi gibi …

Çocukların Kişisel Verileri ve Özel Hayatı Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, …

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Devamı »

KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri Olan Kişiye Ait Sağlık Verileri

Veri Sorumluları Sicili ve Yükümlülükler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişilerin sağlık verilerinin özel nitelikli kişisel veri olduğu hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda kişisel sağlık verisi işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği veri …

KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri Olan Kişiye Ait Sağlık Verileri Devamı »