KAMU HUKUKU (İDARE VE VERGİ HUKUKU)

KAMU HUKUKU (İDARE VE VERGİ HUKUKU)
İdare genel anlamıyla belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen toplu insan faaliyetidir. İdare kavramı özel hayatta olduğu gibi kamusal hayatta da ön plana çıkan bir faaliyet biçimidir. Kamu Hukukunun temel prensibi bireyler ve kamu idaresi arasında ortaya çıkan her türlü ilişkinin düzenlenmesidir. Kamu gücüne sahip, üstün konumda bulunan ve yasalara tam bağlılık ilkesi çerçevesinde yürütülen kamu idaresine ilişkin tüm iş ve işlemler Kamu Hukuku’nun temelini oluşturur. Kamu Hukukunda idare temel anlamıyla devlettir.
Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Kamu Hukuku konusunda uzman kadromuzla müvekkillerimizin bu alanda ihtiyaç duydukları tüm iş ve işlemlerin yasaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak, gerekli hallerde bu işlemleri aktif olarak yerine getirmek için çalışıyoruz. Müvekkillerimize öncelikle geleceğe yönelik önlemler konusunda hizmet sunduğumuz gibi ortaya çıkan her türlü hukuki uyuşmazlık konusunda da hizmet vermekteyiz.